fbpx

Dyfuzja innowacji

Dyfuzja innowacji to proces, w którym nowa technologia, produkt lub idea stopniowo rozprzestrzenia się w społeczeństwie lub na rynku, zyskując akceptację i zastosowanie przez różne grupy użytkowników. Proces ten obejmuje kolejne etapy adaptacji, od wczesnych innowatorów po późnych naśladowców.

Dyfuzja innowacji jest szczególnie istotna w adaptacji sztucznej inteligencji (AI).

Na początkowym etapie, technologię AI przyjmują innowatorzy – osoby i organizacje zafascynowane nowinkami technologicznymi, które eksperymentują z jej potencjałem.

Następnie, wczesna większość użytkowników, w tym firmy technologiczne i instytucje badawcze, zaczynają integrować AI w swoich procesach, widząc jej korzyści.

Późna większość, obejmująca tradycyjne firmy i sektor publiczny, adaptuje AI, gdy staje się ona bardziej dostępna i konieczna do utrzymania konkurencyjności.

Na końcu, maruderzy – osoby i organizacje opierające się zmianom, przyjmują AI, gdy jest to już niezbędne lub wymagane regulacjami. Proces ten pozwala na identyfikację i pokonywanie barier, co przyspiesza szerokie wdrożenie AI i maksymalizację korzyści z jej zastosowania.

Poprzednia definicja Pingback

Jakiego artykułu szukasz?