fbpx

GTM (go to market)

Go to market (GTM): Pojęcie, którym określa się strategię budowy sprzedaży w oparciu o tradycyjne formy sprzedaży – przede wszystkim o tzw. lejek sprzedażowy.

GTM skupia się na myśleniu o rynku w kontekstach: ceny, opakowaniu, segmentacji itd.

Firma skupiona na marketingu w modelu GTM mierzy przede wszystkim typowe wyniki generowania leadów z zakupu reklam.

Z kolei firma skupiona na marketingu w modelu GTC mierzy także trudniej mierzalne parametry takie jak np. poziom zaufania do marki, reputacji, liczbę interakcji z marką, wielkością społeczności zgromadzonej wokół marki, jej utrzymaniem.

Strategie GTC i GTM są komplementarne dla siebie.

Poprzednia definicja GTC (go to community)
Następna definicja SEO

Jakiego artykułu szukasz?