fbpx
Powrót
SEO

Techniczne aspekty wdrożenia analityki dla Progressive Web Apps (PWA)

24 maja 2024
Michał Kloczkowski

Adrian Pakulski WŁAŚCICIEL / SPECJALISTA SEO

Jesteś zainteresowany
współpracą?

W dobie cyfryzacji i postępującej integracji technologicznej, Progressive Web Apps (PWA) zdobywają coraz większą popularność jako rozwiązanie łączące cechy natywnych aplikacji mobilnych i tradycyjnych stron internetowych. W kontekście analityki, efektywne śledzenie działań użytkowników w PWA stawia przed developerami i analitykami nowe wyzwania. Niniejszy artykuł koncentruje się na omówieniu kluczowych aspektów implementacji analityki w PWA, ze szczególnym uwzględnieniem roli DataLayer oraz integracji server-side, które to metody coraz częściej zyskują na znaczeniu, mimo iż metoda frontendowa pozostaje wciąż popularna.

Zalety implementacji DataLayer w Progressive Web Apps

DataLayer stanowi fundamentalny element w architekturze analityki cyfrowej, pełniąc rolę ustandaryzowanego obiektu, w którym gromadzone są wszystkie istotne dane związane z działaniem użytkowników na stronie. Jego głównym zadaniem jest uproszczenie i usprawnienie procesu zbierania danych. Dzięki klarownej strukturze DataLayer, analityczne narzędzia takie jak Google Tag Manager (GTM) mogą łatwo interpretować zgromadzone informacje, co umożliwia efektywne śledzenie i analizę zachowań użytkowników.

Właściwie skonfigurowany DataLayer oferuje znaczące korzyści dla zarządzania analityką w sklepach interne, nie tylko tych opartych o PWA. Umożliwia on łatwe podpięcie i konfigurację różnorodnych narzędzi analitycznych, co pozwala na szybkie dostosowywanie się do zmieniających się wymagań biznesowych i technologicznych. Integracja z GTM, dzięki której można wykorzystać DataLayer do wysyłania specyficznych danych do wybranych systemów analitycznych, stanowi nieocenione narzędzie w rękach marketerów i analityków, umożliwiając im dostęp do aktualnych i dokładnych danych na temat interakcji użytkowników.

Wykorzystanie integracji server-side w analityce PWA

Zmiany w podejściu do implementacji analityki w PWA widoczne są szczególnie w kontekście rosnącej popularności architektury mikroserwisowej. Integracje server-side, czy te czysto backendowe takie jak Google Measurement Protocol, pozwalają na bardziej zaawansowane zarządzanie danymi i zabezpieczenia, redukując jednocześnie obciążenie klienta końcowego. To podejście jest szczególnie cenne w środowiskach, które wymagają wysoce skalowalnych rozwiązań, zdolnych do obsługi dużych wolumenów danych i zapytań, typowych dla dużych aplikacji PWA.

Przewagi integracji server-side nad tradycyjnymi metodami

Integracja server-side oferuje różne techniczne i operacyjne korzyści, w tym lepszą kontrolę nad danymi i ich bezpieczeństwem. Ponadto, umożliwiając centralne zarządzanie danymi i logiką przetwarzania, minimalizuje ryzyko błędów i niekonsekwencji, które mogą wystąpić przy client-side tracking. Metoda ta, choć może wymagać bardziej zaawansowanych umiejętności technicznych i dojrzałości organizacyjnej, staje się nieodzownym elementem w efektywnym wdrażaniu analityki w skomplikowanych systemach PWA.

Znaczenie dobrze skonstruowanego Google Tag Managera w analityce PWA

Google Tag Manager (GTM) jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi do zarządzania skryptami analitycznymi na stronie, co czyni go kluczowym elementem w implementacji analityki dla Progressive Web Apps. Choć GTM może wprowadzać dodatkowe obciążenie dla stron internetowych, jego zdolność do oszczędzania czasu i zasobów podczas wdrożenia sprawia, że jest to popularny wybór wśród marketerów i specjalistów e-commerce. Korzyści z używania GTM są znaczące, zwłaszcza w kontekście złożonych aplikacji takich jak sklepy internetowe, gdzie szybka adaptacja i elastyczność w zarządzaniu tagami są kluczowe.

Przeczytaj też:  Wideo na karcie produktowej. Zmutowane MP4 czy embedowany film z YouTube?

Obrazek 1: Poprawna struktura GTM

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał GTM, ważne jest, aby był on odpowiednio skonfigurowany. Dobre praktyki w zarządzaniu GTM obejmują użycie zmiennych, które pomagają w dynamicznym dostosowywaniu zawartości tagów do zachowań użytkownika oraz potrzeb serwisu. Ponadto, wersjonowanie zmian w GTM pozwala na śledzenie historii modyfikacji i łatwe przywrócenie poprzednich ustawień, co jest szczególnie ważne w szybko zmieniających się środowiskach. Przejrzystość i odpowiednia dokumentacja są kluczowe dla efektywnego wykorzystania GTM, umożliwiając zespołom szybkie rozwiązywanie problemów i optymalizację działań marketingowych.

Wyzwania związane z page_view w Progressive Web Apps

W tradycyjnych stronach internetowych, takich jak te oparte na HTML czy PHP, śledzenie page_view jest stosunkowo proste i automatyczne, gdyż każda zmiana strony generuje nowe żądanie do serwera, które jest łatwo śledzone. Jednak w aplikacjach typu PWA, które często używają technologii jednostronicowych aplikacji (SPA) opartych na routingu, śledzenie page_view staje się bardziej skomplikowane. W PWA zmiany strony często odbywają się bez przeładowania strony, co utrudnia tradycyjnym metodom śledzenia.


Obrazek 2: Nuxt Routing

Rozwiązania problemów page_view w PWA

Aby efektywnie zarządzać śledzeniem page_view w PWA, konieczne jest stosowanie niestandardowych eventów, które mogą symulować załadowanie nowej strony. W środowisku PWA, z powodu braku tradycyjnych przeładowań strony, takie eventy są projektowane specjalnie do śledzenia interakcji użytkownika, które zastępują klasyczne przeładowanie strony. Implementacja taka może być realizowana za pomocą Google Tag Manager (GTM) lub przez bezpośrednią manipulację w kodzie JavaScript, przy czym każde zdarzenie powinno być odpowiednio oznaczone i konfigurowane w GTM, co pozwala na efektywne śledzenie i analizę działań użytkowników na każdej „stronie” aplikacji. 

Obrazek 3: Przykład Nuxt Routing w GTM

Alternatywą dla niestandardowych eventów jest emulacja klasycznego page_view wg. dokumentacji Google. Technika ta polega na symulowaniu tradycyjnego ładowania strony poprzez skrypty, które interpretują interakcje użytkownika jako nowe PageViews. Może to obejmować zmianę adresu URL bez rzeczywistego przeładowania strony, co jest typowe dla SPA i PWA. Metoda ta jest zalecana przez Google i pozwala na zachowanie ciągłości w raportowaniu analitycznym, jednocześnie dostarczając danych zbliżonych dokładnością do tych, które byłyby zgromadzone w tradycyjnym środowisku sieciowym.

Obrazek 4: Direct page_view

Obejście problemów poprzez GTM

W przypadkach, gdy bezpośrednia modyfikacja kodu aplikacji nie jest możliwa, można zastosować obejście jak w tym artykule – za pomocą GTM. W tym podejściu używa się niestandardowych skryptów w GTM, które reagują na zmiany w tzw. url_key – części URL, która ulega zmianie podczas nawigacji po aplikacji. Takie skrypty mogą dynamicznie generować zdarzenia PageView, kiedy użytkownik przechodzi z jednej „strony” aplikacji na inną. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie pełna kontrola nad bazowym kodem aplikacji nie jest możliwa, a potrzeba śledzenia ruchu użytkowników pozostaje kluczowa.

Przeczytaj też:  Czym różnią się retail e-commerce od DTC i DNVB e-commerce?

Implementując powyższe rozwiązania, deweloperzy i analitycy mogą skutecznie zarządzać i analizować ruch w aplikacjach PWA, które są znacznie bardziej złożone niż tradycyjne strony internetowe. Ostateczny wybór metody zależy od specyficznych potrzeb i możliwości technicznych danego projektu PWA.

Strategie mapowania cech i obsługi trybu offline w PWA

W architekturze PWA, integracja front-endu z back-endem przez API wymaga precyzyjnego mapowania cech, aby zapewnić efektywne przetwarzanie danych. Ważne jest, aby dane przekazywane przez API nie ograniczały się tylko do tych, które mają być wyświetlane użytkownikowi, ale również do tych, które są używane w warstwie danych. Na przykład, przy zdarzeniu typu „select_item”, które obejmuje wybór produktu przez użytkownika, ważne jest, aby przekazywać nie tylko podstawowe informacje o produkcie, jak nazwa czy cena, ale również dodatkowe atrybuty takie jak identyfikator wariantu czy marka. Taka praktyka pozwala na bardziej zaawansowaną analizę zachowań użytkowników oraz ułatwia zarządzanie danymi w aplikacjach e-commerce.

{

  „event”: „select_item”,

  „pageType”: „category”,

  „ecommerce”: {

    „items”: [

      {

        „item_name”: „Koszulka niebieska Ziga”,

        „item_id”: „ziga-shirt-blue”,

        „item_variant”: „xs”,

        „item_variant_id”: „ziga-shirt-blue-xs”,

        „price”: 129,

        „old-price”: 149,

        „item_brand”: „Ziga”

      }

    ]

  }

}

Zarządzanie danymi w trybie offline w PWA

Tryb offline jest jedną z popularnych funkcjonalności PWA, która pozwala użytkownikom na korzystanie z aplikacji nawet po utracie połączenia z internetem. W takich warunkach, kluczowe jest, aby aplikacja mogła przechowywać zdarzenia analityczne, które zostały wygenerowane podczas braku dostępu do sieci i przesyłać je do narzędzi analitycznych, jak Google Analytics, po ponownym nawiązaniu połączenia. Dla przykładu, wszystkie interakcje, takie jak przeglądanie produktów czy dodanie do koszyka, powinny być zapisywane lokalnie, a następnie synchronizowane z serwerem, co pozwala na pełne zachowanie ciągłości danych i analizę zachowań użytkowników.

Takie podejście nie tylko poprawia użyteczność aplikacji z ograniczonym dostępem do internetu, ale także zapewnia, że dane są kompleksowo gromadzone i analizowane, co jest kluczowe dla wyciągania właściwych wniosków z analiz i optymalizacji użytkownika końcowego. Implementacja solidnego mechanizmu do obsługi danych w trybie offline jest zatem nieodzowna w nowoczesnych PWA, które dążą do zapewnienia najlepszej możliwej obsługi swoich użytkowników w każdych warunkach, jednak jak widać jest to funkcjonalność wszechstronna i dotykająca wielu sfer digital marketingu by została prawidłowo wdrożona

Przeczytaj też:  Domena z myślnikiem czy bez?

Zrozumienie wyzwań związanych z nieskończonym ładowaniem w Progressive Web Apps

Nieskończone ładowanie, znane również jako infinite scrolling, to popularna technika w rozwoju stron internetowych, gdzie zawartość ciągle ładuje się, gdy użytkownik przewija stronę w dół. Ta metoda, choć nie jest wyłączna dla Progressive Web Apps (PWA), jest często stosowana w tych aplikacjach ze względu na płynność doświadczeń użytkownika i łatwość implementacji. Jednak podejście to wprowadza złożoności w sposobie śledzenia i mierzenia interakcji użytkowników, szczególnie pod kątem odsłon stron.

Nieskończone ładowanie zmienia tradycyjne rozumienie „odsłony strony”, ponieważ nie ma wyraźnego początku ani końca, gdy nowa treść ładuje się dynamicznie. Rodzi to ważne pytania dla programistów i marketerów: Czy każde nowe załadowanie treści powinno być liczone jako nowa odsłona strony? Jak efektywnie mierzyć zaangażowanie użytkowników, gdy tradycyjne metryki, takie jak odsłony strony, mogą już nie mieć zastosowania?

Mierzenie zaangażowania w scenariuszu infinite scrolling

W kontekście infinite scrolling, istotne jest zdefiniowanie, co stanowi znaczącą interakcję użytkownika. Oto kilka podejść do rozważenia:

  1. Zdarzenia niestandardowe: Zamiast polegać na tradycyjnych odsłonach stron, śledź konkretne interakcje wskazujące na zaangażowanie użytkownika, takie jak osiągnięcie określonego punktu na stronie lub interakcja z nowo załadowaną treścią.
  2. Segmentowana analityka: Użyj narzędzi analitycznych do segmentowania sesji użytkowników na dyskretne interakcje lub zaangażowania. Na przykład, załadowanie nowej partii produktów może wywołać niestandardowe zdarzenie, które, choć nie jest tradycyjną odsłoną strony, dostarcza cennych danych o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z treścią.
  3. Śledzenie oparte na progach: Wprowadź progi, po przekroczeniu których, po załadowaniu określonej liczby elementów lub po spędzeniu określonego czasu na przewijaniu przez konkretny procent strony, liczy się to jako dodatkowa „odsłona” lub interakcja.

Decyzja, jak śledzić te interakcje, powinna być zgodna z Twoimi strategicznymi celami i sposobem, w jaki definiujesz zaangażowanie użytkowników. Każde podejście oferuje różne wglądy i może być dostosowane do dostarczania najbardziej istotnych danych dla Twoich konkretnych potrzeb.

Podsumowanie

Przy odpowiednim podejściu analitycznym można uzyskać wgląd, który dokładniej odzwierciedla interakcje użytkowników w dynamicznym środowisku treściowym, jakie oferuje PWA. Kluczowa staje się współpraca z doświadczonym zespołem deweloperskim, który rozumie subtelności implementacji efektywnych mechanizmów śledzenia w zaawansowanych aplikacjach internetowych. Elastyczność i innowacyjność w procesie śledzenia są gwarancją, że Twoje narzędzia analityczne będą nadążać za postępem technologicznym, dostarczając klarowny obraz wzorców zaangażowania użytkowników.

Odwiedź naszą stronę i skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy wesprzeć Twój rozwój e-commerce i adaptację do najnowszych technologii.


Jesteś ciekawy wyników współpracy z PAQ-Studio

235%

Dowiedz się jak wygenerowaliśmy:

zwiększonego zasięgu w Google

Od 1 marca 2018 r. do 30 października 2021 r. poprawiliśmy widoczność marki Sklep Łuczniczy z poziomu 129 do 433 fraz sprzedażowych widocznych w Google w zasięgu TOP 1-3.

5
Oceń artykuł
Zamknij

Ocen: Techniczne aspekty wdrożenia analityki dla Progressive Web Apps (PWA)

Oceń
Michał Kloczkowski
Wdrażał sklepy internetowe od WooCommerce, przez Prestę, Magento po dedykowane rozwiązania i rozwijał w nich rentowną sprzedaż. W e-com.house na co dzień wspiera klientów w rozwoju sklepów i aplikacji od koncepcji, przez wdrożenie i dalszą strategię performance. Na co dzień po prostu 'Kloczi'.

Jakiego artykułu szukasz?